Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW

LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Autor Józef Żurek, Krzysztof Ligier, Stanisław Niziński

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 52,92 zł63,00 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze

LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW
Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztów i systemów informatycznych.

Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztów i systemów informatycznych.

Odbiorcy książki: 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci wyższych uczelni, kadra inżynieryjno- techniczna przedsiębiorstw przemysłowych, rolniczych, usługowych, handlowych i jednostek budżetowych zajmujących się problematyką wykorzystania logistyki w celu podwyższenia efektywności funkcjonowania dowolnych systemów działania, uczniowie szkół średnich oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami logistyki.

LOGISTYKA DLA INŻYNIERÓW

Spis treści

Wstęp 9

1. Systemy logistyczne
1.1. System logistyczny w aspekcie sterowania 13
1.2. Budowa systemu logistycznego 14
1.3. Modele systemu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego budowy maszyn 17
1.3.1. Ogólna budowa przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Podsystem zasilania (zaopatrywania) 20
1.3.3. Podsystem transportowy 21
1.3.4. Podsystem pomocy warsztatowych 22
1.3.5. Podsystem dystrybucji 23
1.3.6. Podsystem ochrony środowiska 24
1.3.7. Podsystem eksploatacji środków trwałych 25
1.3.7.1. Podsystem użytkowania 25
1.3.7.2. Podsystem obsługiwania (utrzymania) 31
1.3.8. Miejsce systemu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym budowy maszyn 62
1.4. System logistyczny indywidualnego gospodarstwa rolnego 64
1.5. Model systemu logistycznego przedsiębiorstwa handlowego 68
1.6. System logistyczny gminy 73
1.6.1. Gmina jako system działania 73
1.6.2. System logistyczny gminy 76
1.6.3. Podsystem zagospodarowania odpadów 78
1.7. Wojskowy system logistyczny 83
1.7.1. Informacje ogólne 83
1.7.2. Miejsce podsystemu logistycznego Jednostki Wojskowej w podsystemie logistycznym systemu militarnego 85
1.8. Centra logistyczne 88
1.8.1. Definicje 88
1.8.2. Cele i zadania centrów logistycznych 89
1.8.3. Funkcje centrum logistycznego 90
1.8.4. Rodzaje centrów 90
1.8.5. Budowa centrum logistycznego 92
1.8.6. Centrum logistyczne w aspekcie sterowania 93
1.8.7. Planowanie budowy centrum logistycznego 96
1.9. Infrastruktura logistyki 100
1.9.1. Definicja i klasyfikacja 100
1.9.2. Opakowania 109
1.9.3. Magazyny 115
1.9.3.1. Informacje wprowadzające 115
1.9.3.2. Klasyfikacja i charakterystyka magazynów 118
1.9.3.3. Magazyny wysokiego składowania 128
1.10. System logistyczny państwa 132
1.10.1. Krajowy System Logistyczny według J. Fijałkowskiego 132
1.10.2. System Logistyczny państwa w aspekcie sterowania 134
1.11. Miejsce podsystemu logistycznego w nadsystemach działania 140
1.12. Funkcjonowanie systemu logistycznego dowolnego systemu działania 142
1.12.1. Wariant I 142
1.12.2. Wariant II, III i IV 145
1.13. Podsumowanie 147
Literatura do rozdziału 1 149

2. Zarządzanie logistyką
2.1. Podstawy zarządzania systemami działania 151
2.1.1. Definicja zarządzania i kierowania 151
2.1.2. Proces zarządzania 154
2.1.3. Planowanie w systemach działania 154
2.1.3.1. Cele systemów działania 154
2.1.3.2. Rodzaje planów 155
2.1.3.3. Techniki zarządzania 156
2.2. Podejmowanie decyzji w systemach działania 157
2.2.1. Informacje wstępne 157
2.2.2. Klasyczny model podejmowania decyzji 159
2.2.3. Administracyjny model podejmowania decyzji 162
2.2.4. Grupowe podejmowanie decyzji 162
2.2.5. Podejmowanie decyzji w środowisku wielokryterialnym 163
2.2.6. Narzędzia planowania i podejmowania decyzji 164
2.2.6.1. Prognozowanie 164
2.2.6.2. Programowanie liniowe 166
2.2.6.3. Analiza punktu krytycznego 167
2.2.6.4. Symulacja komputerowa 167
2.2.6.5. Inne narzędzia podejmowania decyzji 168
2.3. Przewodzenie – kierowanie ludźmi w systemach działania 168
2.3.1. Zarządzanie a przywództwo (kierowanie) 168
2.3.2. Formy zachowań przywódców (kierowników) 169
2.4. Kontrolowanie w systemach działania 170
2.4.1. Informacje wstępne 170
2.4.2. Etapy procesu kontrolowania 171
2.4.3. Formy kontroli operacyjnej 172
2.4.4. Formy kontroli całych systemów działania 172
2.4.5. Kontrola strategiczna 172
2.4.6. Zarządzanie procesami kontroli 173
2.5. Controlling 174
2.6. Logistycznie zorientowane zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem według B. Blaika 174
2.6.1. Zarządzanie logistyczne 174
2.6.2. Logistycznie zorientowane zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem 177
2.7. Koncepcja zarządzania logistyką w systemach działania 178
2.8. Zarządzanie projektami 183
2.8.1. Podstawowe pojęcia i definicje 183
2.8.2. Inicjalizacja projektu 185
2.8.3. Plan projektu 187
2.8.4. Realizacja projektu 187
2.8.5. Zamknięcie projektu 188
2.9. Podsumowanie 188
Literatura do rozdziału 2 189

3. Koszty a efektywność logistyki
3.1. Podstawy analizy kosztów 190
3.1.1. Informacje podstawowe 190
3.1.2. Pojęcie rachunkowości 190
3.1.3. System ekonomiczny 192
3.1.4. Funkcjonowanie systemu działania w aspekcie ekonomicznym 195
3.2. System rachunku kosztów 196
3.2.1. Informacje wstępne 196
3.2.2. Klasyfikacja kosztów 197
3.2.3. Koszty w układzie rodzajowym 197
3.2.4. Koszty w układzie miejsc powstawania 200
3.2.5. Koszty w układzie kalkulacyjnym 201
3.2.6. Inne kategorie kosztów 201
3.2.7. Rozliczenie kosztów 203
3.2.8. Kalkulacja kosztów 203
3.2.9. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej 204
3.2.10. Analiza kosztów 206
3.2.11. Rachunek kosztów postulowanych 207
3.3. Rachunek kosztów jako metoda zarządzania systemami działania 208
3.3.1. Budżet 208
3.3.2. Przychód, koszty, zysk 209
3.3.3. Budżet kosztów 210
3.4. Koszty logistyki według różnych Autorów 213
3.4.1. Koszty logistyki 213
3.4.2. Koszty eksploatacji obiektów technicznych 219
3.4.3. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych 223
3.4.4. Koszty eksploatacji samochodów w przedsiębiorstwie transportowym 226
3.5. Zarys koncepcji kosztów logistyki 228
3.5.1. Koszty logistyki w układzie rodzajowym 228
3.5.2. Koszty logistyki w układzie miejsc powstawania 229
3.5.3. Inne koszty logistyki 232
3.5.4. Podsumowanie 232
3.6. Zarządzanie logistyką za pomocą rachunku kosztów 233
3.7. Efektywność logistyki 235
3.8. Podsumowanie 242
Literatura do rozdziału 3 243

4. Systemy informatyczne logistyki
4.1. Podstawowy system informatyczny 245
4.1.1. Definicja systemu informatycznego 245
4.1.2. Sprzęt techniczny 245
4.1.2.1. Komputer 245
4.1.2.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 248
4.1.3. Oprogramowanie 251
4.1.3.1. Języki programowania 251
4.1.3.2. Rodzaje oprogramowania 253
4.1.4. System bazy danych 254
4.1.4.1. Rodzaje baz danych 254
4.1.4.2. Podsystem zarządzania bazą danych 259
4.1.4.3. Hurtownie danych 261
4.1.5. Podsystem sieci 262
4.1.5.1. Rodzaje sieci 262
4.1.5.2. Sieci komputerowe 265
4.1.5.3. Budowa lokalnej sieci komputerowej 269
4.1.6. Podsumowanie 275
4.2. Informatyczne podsystemy zarządzania systemami działania 276
4.2.1. Stan, analiza i ocena informatycznych podsystemów zarządzania według różnych Autorów 276
4.2.2. Rodzaje informatycznych podsystemów zarządzania 279
4.2.2.1. Klasyfikacja podsystemów 279
4.2.2.2. Systemy ewidencyjne 279
4.2.2.3. Systemy informowania kierownictwa 281
4.2.2.4. Systemy wspomagania decyzji 282
4.2.2.5. Funkcje, cechy i rodzaje systemów ekspertowych 285
4.2.2.6. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania 292
4.3. Przykłady rozwiązań informatycznych systemów zarządzania 294
4.3.1. Ogólne informatyczne systemy zarządzania 294
4.3.1.1. System impuls BPSC 294
4.3.1.2. System ICL – Max i Enterprise MPAC 294
4.3.1.3. System ISA – BPCS 295
4.3.1.4. System Altkom Matrix – Symfonia 297
4.3.1.5. System Computer Land – PROMIS S/4 i Pro/FIT 298
4.3.1.6. System IFS 300
4.3.2. System zarządzania utrzymaniem maszyn 302
4.3.2.1. System „MASZYNA” 302
4.3.2.2. System Remontowy API Pro 302
4.3.2.3. System plan 9000 303
4.4. Koncepcja systemu zarządzania logistyką 305
4.4.1. Organizacja systemu działania w aspekcie informatycznym 305
4.4.2. Ogólna budowa podsystemu informatycznego systemu działania 308
4.4.3. Podsystem informatyczny logistyki 311
4.4.4. Podsystem informatyczny eksploatacji obiektów technicznych 313
4.4.5. Lokalne sieci komputerowe logistyki 314
4.4.6. Miejsce informatycznego podsystemu zarządzania logistyką w systemie działania 315
4.5. Fazy istnienia informatycznych systemów zarządzania logistyką 318
4.5.1. Faza potrzeby 319
4.5.1.1. Etap I – sformułowanie problemu 319
4.5.1.2. Etap II – identyfikacja potrzeby 321
4.5.1.3. Etap III – wybór informatycznego systemu zarządzania logistyką 323
4.5.1.4. Założenia techniczo-ekonomiczne ISZL 324
4.5.2. Faza projektowania 327
4.5.3. Faza wdrażania ISZL 328
4.5.4. Faza eksploatacji ISZL 332
4.6. Podsumowanie 335
Literatura do rozdziału 4 335

Kup teraz! Książka i podręcznik na temat logistyki dla inżynierów - polecamy!


RECYKLING. WYBRANE ZAGADNIENIA RECYKLINGU SAMOCHODÓW


RECYKLING. WYBRANE ZAGADNIENIA RECYKLINGU SAMOCHODÓW
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Recykling czyli wtórne wykorzystanie materiałów stosowanych do budowy samochodów jest obecnie koniecznością wynikającą z wymagań ochrony środowiska – podręcznik uświadamia skalę problemu wynikającą z wycofywania z eksploatacji kilkudziesięciu milionów pojazdów na świecie, w Polsce około 500 tysięcy. Recykling jest problemem interdyscyplinarnym – w podręczniku omówiono zagadnienia prawne: dyrektywa UE, polskie przepisy; techniczne: urządzenia do demontażu pojazdów; zakłady recyklingu.

PODSTAWY LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO


PODSTAWY LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podręcznik do nauki lakierowania samochodów przygotowany zgodnie z obowiązującym zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej lakiernikom. Opisano przygotowanie powierzchni do lakierowania, etapy pracy lakiernika, stosowane materiały, typowe wady i błędy lakiernicze, podstawy teorii powstawania barw oraz doboru kolorów, zagadnienia BHP i ochrony środowiska.

LOGISTYKA OGÓLNA


LOGISTYKA OGÓLNA
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Logistyka ogólna w ujęciu inżynierskim. Analiza logistyki w systemach działania z uwzględnieniem zwłaszcza procesów gospodarczych, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, energetycznych, eksploatacji, ochrony środowiska i transportowych jako podstawy budowy efektywnych systemów logistycznych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ


EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ MOTORYZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011. Wyjaśniono strukturę i zakres obowiązywania przepisów, zasady homologacji typu pojazdów lekkich oraz możliwości rozszerzenia homologacji, jak również zasady homologacji typu pojazdów ciężkich

Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl