Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

towar dnia

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
PORADNIK KLIMATYZACJI - TOM 1

PORADNIK KLIMATYZACJI - TOM 1

Wydawnictwo: SYSTHERM
Autor Baumgarth, Hörner, Reeker

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Cena: Produkt archiwalny
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze

PORADNIK KLIMATYZACJI - TOM 1: PODSTAWY
Wydanie 1 polskie na podstawie 5. zmienionego i rozszerzonego wydania niemieckiego

Tytuł oryginału:
Handbuch der Klimatechnik. Band 1: Grundlagen

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczeń, technika klimatyzacyjna
1.2 Wymagania stawiane technice klimatyzacyjnej
1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu
1.2.2 Uczucie komfortu cieplnego
1.2.3 Uczucie komfortu nietermicznego
1.3 Wpływ klimatu na koncepcję obróbki powietrza i eksploatację instalacji klimatyzacyjnych
1.3.1 Redukcja obciążeń zewnętrznych lub ilości powietrza
1.3.2 Kształtowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu
1.3.3 Wymagania w stosunku do obróbki powietrza
1.3.4 Wymagania w stosunku do regulacji
1.4 Normy, wytyczne, literatura, adresy
Literatura

2. Podstawy meteorologiczne
2.1 Wstęp
2.2 Pogoda, stan pogody, klimat
2.2.1 Pogoda
2.2.2 Stan pogody
2.2.3 Klimat
2.2.4 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
2.3 Techniczne opracowywanie danych meteorologicznych
2.3.1 Klimatologia wartości średnich
2.3.2 Dane dotyczące częstości występowania stanów meteorologicznych
2.4 Elementy meteorologiczne
2.4.1 Barometryczne ciśnienie powietrza i gęstość powietrza zewnętrznego
2.4.2 Wiatr
2.4.3 Temperatura powietrza zewnętrznego
2.4.4 Wilgotność powietrza zewnętrznego
2.4.5 Natężenie promieniowania słonecznego
2.5 Techniczne opracowanie danych meteorologicznych
2.5.1 Korelacja elementów meteorologicznych
2.5.2 Stopniodni, stopniogodziny, gramodni i gramogodziny
2.5.3 Typowy rok meteorologiczny
2.5.4 Dane klimatyczne ważne dla celów praktycznych
Literatura

3. Podstawy fizjologiczne
3.1 Wprowadzenie
3.2 Bilans cieplny człowieka
3.2.1 Energetyczna przemiana materii
3.2.2 Regulacja temperatury ciała
3.2.3 Produkcja ciepła
3.2.4 Oddawanie ciepła
3.2.5 Odzież
3.3 Klimat cieplny pomieszczenia i uczucie komfortu
3.3.1 Odczuwanie temperatury przez człowieka
3.3.2 Uczucie komfortu
3.3.3 Wielkości wpływające na uczucie komfortu
3.3.3.1 Temperatura
3.3.3.2 Prędkość powietrza
3.3.3.3 Wilgotność powietrza
3.3.4 Metody pomiarowe
3.4 Jakościowe i ilościowe zapotrzebowanie powietrza przez człowieka
3.4.1 Oddychanie
3.4.2 Zapotrzebowanie na powietrze oraz minimalny strumień objętościowy powietrza zewnętrznego
3.4.3 Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu przez gaz, pary, pyły oraz mikroorganizmy
3.5 Wpływ szumów, oświetlenia i elektryczności na klimat pomieszczeń
3.6 Wymagania higieniczne w stosunku do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
3.6.1 Wymagania w stosunku do projektowania, produkcji i wykonania – zasysanie powietrza zewnętrznego
3.6.2 Wymagania w stosunku do eksploatacji i konserwacji
3.6.3 Sanitarne kontrole higieniczne
3.6.4 Inspekcje higieniczne (sanitarne)
3.6.5 Szkolenie w zakresie higieny
Literatura

4. Wymiana ciepła
Wstęp
4.1 Przewodzenie ciepła
4.1.1 Współczynnik przewodzenia ciepła
4.1.2 Stacjonarne przewodzenie ciepła
4.1.3 Przenikanie ciepła
4.1.4 Przenikanie ciepła przez żebra
4.1.5 Niestacjonarne przewodzenie ciepła
4.2 Konwekcja
4.2.1 Płyta z opływem wzdłużnym
4.2.2 Ciała opływane
4.2.3 Ciała złożone z płynem przepływającym
4.2.4 Konwekcja swobodna pojedynczych ciał
4.2.5 Konwekcja swobodna w warstwach
4.2.6 Kanały z przepływającym płynem
4.3 Wymiana ciepła przy zmianie stanu
4.3.1 Wymiana ciepła przy parowaniu
4.3.2 Skraplanie
4.4 Wymiana ciepła przez promieniowanie
4.4.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
4.4.2 Promieniowanie ciała rzeczywistego
4.4.3 Prawo Kirchhoffa
4.4.4 Promieniowanie pomiędzy powierzchniami
4.4.5 Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła
4.4.6 Temperatura odczuwalna
4.5 Wymiana masy
4.5.1 Dyfuzja gazów i przejmowanie masy
4.5.2 Dyfuzja pary przez substancje stałe
4.5.3 Osadzanie się skroplin na powierzchniach wewnętrznych
4.5.4 Osadzanie się skroplin na elementach budowlanych pomieszczeń nieklimatyzowanych
4.5.5 Wyznaczanie wykraplania wilgoci pod względem przepływu wilgoci dla pomieszczeń klimatyzowanych
4.6 Właściwości fizyczne
Literatura

5. Powietrze wilgotne - prawa i ich zastosowanie
5.1 Wprowadzenie
5.2 Parametry powietrza wilgotnego
5.3 Wykres h1+x, x dla powietrza wilgotnego według Moliera
5.4 Prawo zachowania masy oraz I zasada termodynamiki w technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
5.4.1 Prawo zachowania masy
5.4.2 Pierwsza zasada termodynamiki dla układów otwartych
5.5 Parowanie (dyfuzyjne)
5.6 Wykres t, x według Carriera
5.7 Zmiany stanu powietrza wilgotnego w urządzeniach instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
5.7.1 Komora mieszania
5.7.2 Nagrzewnica
5.7.3 Wentylator
5.7.4 Przeponowa chłodnica powietrza
5.7.5 Nawilżacz parowy
5.7.6 Nawilżacz dyszowy (komora zraszania)
5.7.7 Wymienniki do odzysku ciepła
5.7.8 Filtr
Literatura

6. Podstawy techniki chłodniczej
6.1 Wprowadzenie
6.2 Chłodnie wyparne
6.2.1 Funkcja i budowa
6.2.2 Zmiany stanu powietrza oraz wody
6.3 Otwarte sorpcyjne agregaty chłodnicze
6.3.1 Funkcja i budowa urządzenia
6.3.2 Wielkości obliczeniowe
6.4 Sprężarkowe urządzenia chłodnicze
6.4.1 Wprowadzenie
6.4.2 Przegląd funkcji
6.4.3 Obieg Carnota
6.4.4 Procesy zachodzące w obiegu rzeczywistym
6.4.4.1 Obieg
6.4.4.2 Składniki instalacji
6.4.5 Czynniki chłodnicze
6.4.5.1 Początki i rozwój
6.4.5.2 Właściwości
6.4.5.3 Nomenklatura
6.4.6 Wykres log p, h ( p, h)
6.4.6.1 Budowa
6.4.6.2 Obieg na wykresie p, h
6.4.7 Wykresy dla czynników chłodniczych, tablice własności czynników chłodniczych
6.5 Absorpcyjne agregaty chłodnicze
6.5.1 Wprowadzenie
6.5.2 Funkcja
6.5.3 Obieg Carnota
6.5.4 Rzeczywiste agregaty chłodnicze
6.5.5 Wykres log p, 1/T
Literatura

7. Podstawy przepływu płynów
7.1 Wiadomości ogólne
7.2 Przepływ wolny od tarcia
7.2.1 Równanie ciągłości
7.2.2 Równanie energii (równanie Bernoulliego)
7.2.3 Ciśnienie całkowite, ciśnienie statyczne i dynamiczne
7.3 Zasada zachowania pędu
7.4 Przepływ z uwzględnieniem tarcia
7.4.1 Równanie energii dla przepływu z uwzględnieniem tarcia
7.4.2 Lepkość płynów
7.4.3 Prawo podobieństwa
7.4.4 Formy przepływu
7.4.5 Stopień turbulencji
7.4.6 Przepływ przy wlocie do rury i warstwa graniczna
7.5 Opory przepływu w kanałach
7.5.1 Opory przepływu w rurze prostej
7.5.1.1 Współczynnik tarcia w rurach λ przy przepływie laminarnym
7.5.1.2 Współczynnik tarcia w rurach λ przy przepływie turbulentnym
7.5.1.3 Wysokość chropowatości k
7.5.2 Średnica hydrauliczna
7.5.3 Średnica równoważna
7.6 Opory miejscowe
7.6.1 Rozszerzenie przekroju poprzecznego (dyfuzor)
7.6.2 Zwężenie przekroju poprzecznego
7.6.3 Zmiany kierunku (łuki, kolana)
7.6.4 Rozgałęzienia rur
7.7 Pomiar przepływu
7.8 Przepływ powietrza w pomieszczeniu – wentylacja naturalna i mechaniczna
7.8.1 Wentylacja mieszana
7.8.1.1 Wprowadzenie oraz charakterystyczne właściwości strumieni powietrza
7.8.1.2 Efekt Coandy
7.8.1.3 Zapory i przeszkody zamontowane przy suficie
7.8.1.4 Otwory wywiewne
7.8.1.5 Przepływ w pomieszczeniach zamkniętych
7.8.2 Wentylacja wyporowa
7.8.3 Wentylacja źródłowa (miejscowa)
7.8.4 Skuteczność wentylacji
7.8.4.1 Sprawność wymiany powietrza
7.8.4.2 Efektywność wentylacji
7.8.4.3 Metody pomiarowe
7.8.5 Numeryczne obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniu
Literatura

8. Podstawy akustyki
8.1 Wprowadzenie
8.2 Podstawy fizyczne oraz definicje
8.2.1 Powstawanie dźwięku
8.2.2 Częstotliwość oraz amplituda ciśnienia akustycznego
8.2.3 Moc akustyczna i natężenie akustyczne
8.3 Tworzenie i dodawanie poziomów hałasu
8.4 Analiza szumów
8.4.1 Pasma oktawowe i tercjowe
8.4.2 Głośność
8.4.3 Krzywe graniczne
8.4.4 Szumy impulsowe
8.4.5 Poziom uśredniony (norma DIN 45 641)
8.4.6 Poziom oceny (norma DIN 45 645)
8.5 Dopuszczalne poziomy akustyczne (wymagania w stosunku do „pomieszczeń wymagających ochrony”)
8.6 Wpływ pomieszczenia
8.6.1 Pomieszczenie quasi-sześcienne
8.6.2 Pomieszczenie płaskie i pomieszczenie długie
8.7 Izolacja akustyczna
8.7.1 Izolacja dźwięku w powietrzu
8.7.2 Szacowany wskaźnik izolacyjności akustycznej R’W
8.7.3 Normowana różnica poziomu akustycznego
8.7.4 Różnica poziomu w szybie
8.8 Podsumowanie
Literatura

9. Podstawy oczyszczania powietrza
9.1 Informacje wstępne
9.2 Pył i jego zachowanie
9.2.1 Pojęcia podstawowe
9.2.2 Wyznaczanie rozdrobnienia
9.2.3 Prawo opadania cząstek pyłu
9.3 Oddzielanie pyłu w filtrach powietrza
9.4 Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
9.4.1 Wymagania
9.4.2 Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 779 [8]
9.4.2.1 Aktualny stan unormowania, opis przebiegu sprawdzenia filtra
9.4.2.2 Wielkości oraz ich definicje
9.5 Wysokosprawne filtry powietrza
9.5.1 Wstęp
9.5.2 Teoria filtrów
9.5.3 Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 1822-1
9.5.4 Różnice ciśnienia
9.6 Elektrofiltry powietrza
9.7 Filtry adsorpcyjne gazu
9.7.1 Wstęp
9.7.2 Rodzaje budowy i wielkości znamionowe
9.7.3 Okres użytkowania
9.8 Przykłady wykonania
9.8.1 Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
9.8.1.1 Elementy filtrujące powietrze
9.8.1.2 Filtry kieszeniowe
9.8.2 Wysokosprawne filtry powietrza
9.8.3 Filtry adsorpcyjne gazu
Literatura

10 Technika regulacji instalacji klimatyzacyjnej
10.1 Podstawy, definicje
10.2 Obiekty regulowane
10.2.1 Zachowanie statyczne
10.2.2 Zachowanie dynamiczne
10.3 Regulator
10.3.1 Regulator ciągły
10.3.2 Regulator nieciągły
10.3.3 Specjalne wymagania w stosunku do regulatorów dla instalacji klimatyzacyjnej
10.3.4 Technika DDC
10.4 Optymalizacja regulatora
10.4.1 Nastawy regulacyjne wg metod Chien, Hronesa i Reswicka
10.4.2 Nastawy regulacyjne wg metod Zieglera i Nicholsa
10.5 Stabilność obwodów regulacyjnych
10.5.1 Wpływ zachowania dynamicznego
10.5.2 Wpływ zachowania statycznego
10.5.3 Obliczanie zaworów
10.5.4 Wpływ zachowania statycznego i dynamicznego na stabilność obwodu regulacyjnego
10.6 Przykłady regulacji temperatury
10.6.1 Instalacja z recyrkulacją powietrza obiegowego i regulacją kaskadową
10.6.2 Instalacja w eksploatacji VVS z ciągłym sterowaniem wentylatorów
10.7 Przykłady regulacji temperatury i wilgotności
10.7.1 Instalacja klimatyzacyjna z komorą zraszania powietrza
10.7.2 Instalacja z nawilżaczem parowym
Literatura

11. Tablice dla pary wodnej i powietrza wilgotnego
Literatura

Kup Teraz! Poradnik klimatyzacji - zapraszamy!


KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA W PRAKTYCE WARSZTATOWEJ


KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA W PRAKTYCE WARSZTATOWEJ
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Poradnik poświecony budowie, obsłudze i diagnozowaniu współczesnych układów klimatyzacji występujących w samochodach osobowych. W książce opisano zadania i zasadę działania klimatyzacji, właściwości czynnika chłodniczego oraz budowę i działanie różnych rodzajów samochodowych układów klimatyzacji (z zaworem rozprężonym, z dławikiem, z dwoma parownikami, z funkcją ogrzewania wnętrza pojazdu, w samochodach o napędzie hybrydowym, w samochodach z układem Start-Stop).

KLIMATYZACJA. DZIAŁANIE I SERWISOWANIE. PORADNIK SERWISOWY


KLIMATYZACJA. DZIAŁANIE I SERWISOWANIE. PORADNIK SERWISOWY
Wydawnictwo: Instalator Polski

Poradnik serwisowy 02/2004. Klimatyzacja samochodowa. Działanie i serwisowanie. Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego. Obieg czynnika chłodniczego. Elementy regulacji, bezpieczeństwa i sterowania. Napełnianie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych.

KLIMATYZACJA. AUTOPORADNIK


KLIMATYZACJA. AUTOPORADNIK
Wydawnictwo: Wydawnictwo AUTO

Klimatyzacja - Autoporadnik czyli jak naprawić układ klimatyzacji w samochodzie. Budowa, obsługa oraz rozpoznawanie usterek układów klimatyzacji w popularnych samochodach osobowych i dostawczych.

KLIMATYZACJA W SAMOCHODZIE


KLIMATYZACJA W SAMOCHODZIE
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Książka zawiera opis samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z uwzględnieniem ich budowy, zasady działania oraz konserwacji i obsługi poszczególnych zespołów. Charakterystyka warunków klimatycznych we wnętrzu pojazdu, opis właściwości czynników roboczych oraz dane techniczne układów klimatyzacji samochodów różnych marek.

BUDOWA SUWNIC I CIĘGNIKÓW ORAZ ICH OBSŁUGA


BUDOWA SUWNIC I CIĘGNIKÓW ORAZ ICH OBSŁUGA
Wydawnictwo: Kabe

Książka zawiera omówienie przepisów i norm odnoszących się do budowy i eksploatacji suwnic i cięgników oraz opisy ich budowy i sposobów obsługi. Książka przeznaczona jest dla operatorów i kandydatów na operatorów suwnic i cięgników. Może też być pomocna dla konserwatorów i innych osób związanych z eksploatacją tych urządzeń.

BHP NA BUDOWIE


BHP NA BUDOWIE
Wydawnictwo: Kabe

Książka porusza zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Opis potencjalnych zagrożeń oraz wymagań dotyczących zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl