Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - CZĘŚĆ 1

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - CZĘŚĆ 1

Wydawnictwo: Wydawnictwo REA
Autor Aleksander Sowa

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Cena: Produkt archiwalny
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - CZĘŚĆ 1  
Podręcznik jest przeznaczony dla zasadniczych szkół zawodowych przygotowujących do zawodu:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

Z podręcznika mogą również korzystać osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe w różnych formach kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Książka podzielona jest na przejrzyste jednostki tematyczne. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień w nauczaniu zawodu. Podręcznik stanowi niezbędną pomoc dla wszystkich, którzy podejmą pracę w nowocześnie wyposażonych warsztatach samochodowych, obsługujących pojazdy najnowszej generacji. Część pierwsza obejmuje zagadnienia dotyczące metrologii, technik wytwarzania, materiałoznawstwa, analizy systemowej, elektrotechniki, podstaw sterowania i informatyki oraz budowy i działania silników spalinowych z zapłonem iskrowym.

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Spis treści

1. Podstawy techniki sprawdzania wymiarów
1.1. Pomiary
1.1.1. Pomiar długości
Przegląd: Rodzaje przyrządów suwmiarekowych
Przegląd: Pomiar długości
1.1.2. Pomiar kąta
1.1.3. Pomiar z wykorzystaniem macek sprężystych
1.2. Sprawdziany
1.2.1. Sprawdziany kształtu
1.2.2. Sprawdziany wymiaru
1.3. Błędy pomiarów
1.3.1. Błędy systematyczne
1.3.2. Błędy przypadkowe
1.4. Tolerancje i pasowania
1.4.1. Wymiary tolerowane
1.4.2. Pasowanie
1.4.3. Układ tolerancji
1.4.4. Zasady tworzenia pasowań
1.5. Trasowanie
1.5.1. Rysik traserski
1.5.2. Przebieg trasowania
1.5.3. Punktowanie

2. Podstawy technik wytwarzania
Przegląd: Technik wytwarzania
2.1. Wstępne kształtowanie materiału
Przegląd: Metody wstępnego kształtowania
2.2. Obróbka plastyczna
Przegląd: Metody obróbki plastycznej
2.3. Cięcie
2.3.1. Przecinanie
Układ dźwigniowy
2.3.2. Obróbka ręczna
Przegląd: Obróbka ręczna
2.3.3. Maszynowa obróbka skrawaniem
Przegląd: Maszynowa obróbka skrawaniem
Tarcie
2.4. Łączenie
2.4.1. Połączenia gwintowe
Naprawa śrub
Przegląd: Śruby z łbem
Przegląd: Nakrętki
Przegląd: Siłowe zabezpieczenie gwintów przed samoczynnym odkręcaniem
2.4.2. Połączenia kołkowe i sworzniowe
Przegląd: Połączenia kołkowe i sworzniowe
2.4.3. Połączenia wałka z piastą
Przegląd: Połączenia wałka z piastą
2.4.4. Połączenia lutowane
Przegląd: Luty i topniki
2.4.5. Połączenia spawane
Przegląd: Metody spawania
2.4.6. Połączenia klejone
2.4.7. Połączenia nitowane   
Przegląd: Rodzaje nitów     
Przegląd: Metody łączenia    
2.5. Nakładanie powłok (warstw)     
2.6. Obróbka cieplna 
   
3. Podstawy materiałoznawstwa   
3.1. Podział materiałów     
3.2. Wymagania materiałowe   
Przegląd: Materiały, materiały pomocnicze i eksploatacyjne w technice samochodowej
3.3. Właściwości materiałów 
3.3.1. Właściwości fizyczno-mechaniczne 
3.3.2. Właściwości chemiczne 
3.4. Wybór i oznaczenie materiału    
3.5. Części składowe stopu    
3.6. Budowa materiałów metalowych    
3.7. Obróbka cieplna stali 
3.8. Metale nieżelazne    
3.9. Tworzywa sztuczne     
3.9.1. Tworzywa termoplastyczne (tworzywa nieutwardzalne) 
3.9.2. Duroplasty (tworzywa utwardzalne)
3.9.3. Elastomery (tworzywa elastczne jak guma    
Przegląd: Tworzywa sztuczne w technice samochodowej 

4. Podstawy analizy systemowej  
4.1. Jednostki funkcjonalne     
4.1.1. System - pojazd mechaniczny     
4.1.2. Urządzenia w systemie - pojazd mechaniczny     
4.1.3. Grupy podzespołów w pojeździe mechanicznym    
4.1.4. Elementy w systemie pojazd mechaniczny    
4.2. Maszyny przetwarzające materiały    
4.3. Maszyny przetwarzające energię     
4.4. Maszyny przetwarzające informację    
Przegląd: Rodzaje czynników (sensorów)
Przegląd: Rodzaje elementów (części) wykonawczych/nastawników    
4.5. Odpowiedzialność producenta i wskazówki obchodzenia się z maszynami

5. Podstawy elektrotechniki
5.1. Obwód elektryczny     
5.1.1. Prąd elektryczny     
5.1.2. Napięcie elektryczne     
5.1.3. Rezystancja elektryczna 
5.2. Pomiary i obliczanie wielkości elektrycznych    
5.2.1. Pomiar wielkości elektrycznych
Przegląd: Pomiar wielkości elektrycznych
5.2.2. Obliczanie wielkości elektrycznych
5.3. Schematy elektryczne
Przegląd: Rodzaje połączeń
5.4. Wykorzystanie urządzeń elektrycznych
Przegląd: Silniki prądu stałego
Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka
Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym
5.5. Ważne podzespoły elektryczne
5.5.1. Półprzewodniki
Przegląd: Ważne elementy półprzewodnikowe
5.5.2. Kondensator, cewka, przekaźnik, przełącznik
Przegląd: Ważne podzespoły elektryczne

6. Postawy techniki sterowania
6.1. Sterowanie mechaniczne
6.2. Sterowanie elektryczne i elektromechaniczne
6.3. Sterowanie hydrauliczno-mechaniczne
6.4. Sterowanie elektrohydrauliczne
6.5. Sterowanie pneumatyczne
6.6. Sterowanie cyfrowe 
6.7. Sterowanie programowane
6.7.1. Wejście sygnału
6.7.2. Obróbka sygnału 
6.7.3. Wyjście sygnału

7. Podstawy informatyki
7.1. Przekazywanie danych
7.2. Teletransmisja danych
7.3. Struktura systemu komputerowego
7.4. Działanie komputera
7.5. Struktury programu
7.6. Eudowa komputera
7.7. Oprogramowanie komputera
7.8. Ochrona danych

8. Silnik o zapłonie iskrowym (silnik ZI)
8.1. Budowa i podstawy działania czterosuwowego silnika ZI
8.1.1. Straty energii i średnie ciśnienie użyteczne
8.1.2. Przemiana energii chemicznej na energię mechaniczną
8.1.3. Zmiana ruchu w mechanizmie korbowym
8.1.4. Sterowanie wymianą ładunku cylindra w czterosuwowym silniku ZI
Przegląd: Wielkości termodynamiczne i zasada działania czterosuwowego silnika ZI
8.1.5. Parametry silnika
8.1.6. Układ sterowania komputerowego silnika
8.2. Tworzenie mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym
8.2.1. Budowa i działanie układu wtryskowego z wtryskiem paliwa do przewodu dolotowego
8.2.2. Zasysanie powietrza
Przegląd: Przepływomierze
Przegląd: Warianty systemów doładowania powietrza
8.2.3. Układ zasilania paliwem
8.2.4. Tworzenie mieszanki - Schemat układu sterowania silnika i przetwarzania danych
8.2.5. Wtrysk bezpośredni w silniku ZI
Przegląd: Urządzenia tworzące mieszankę dla silnika o zapłonie iskrowym
8.3. Układ zapłonowy
8.3.1. Przegląd działania
8.3.2. Rozpoznanie i obróbka sygnału - czujniki
8.3.3. Obróbka sygnału - urządzenie sterujące Motronic
8.3.4. Obwód prądu pierwotnego - zespół cewki zapłonowej
8.3.5. Obwód prądu pierwotnego - zespół stopnia końcowego zapłonu
8.3.6. Obwód wtórny - zespoły przewodu wysokiego napięcia i nasadka
8.3.7. Obwód wtórny - zespół świecy zapłonowej
Przegląd: Układy zapłonowe
8.4. Rozrząd silnika
8.4.1. Rozwiązania konstrukcyjne i budowa
Przegląd: Rozwiązania konstrukcyjne sterowania zaworami silników
8.4.2. Napęd wałka rozrządu - paskiem zębatym
Przegląd: Rodzaje napędu wałka rozrządu
8.4.3. Sprzężenie wałka rozrządu i jego przestawienie
Przegląd: System realizacji zmiennych faz rozrządu
8.4.4. Wałek rozrządu
Przegląd: Rodzaje sterowania zaworów
8.4.5. Elementy układu napędu i prowadzenia zaworów
8.4.6. Zawór i gniazdo zaworu
Przegląd: Rozwiązania konstrukcyje zaworów i układy zaworów
8.5. Korpus silnika
8.5.1. Głowica cylindrów
8.5.2. Uszczelka podgłowicowa
8.5.3. Kadłub silnika
8.5.4. Miska olejowa i skrzynia korbowa
8.5.5. Sprawdzanie i konserwacja
Przegląd: Konstrukcje kadłubów
8.6. Układ korbowy
8.6.1. Budowa i działanie
8.6.2. Tłoki
8.6.3. Pierścienie tłokowe
Przegląd: Rodzaje konstrukcji pierścieni tłokowych
8.6.4. Sworzeń tłokowy
Przegląd: Rodzaje konstrukcji i możliwości osadzenia sworzni tłokowych
8.6.5. Korbowód
8.6.6. Wał korbowy
8.6.7. Łożysko wału korbowego (łożysko główne) łożysko korbowodu
8.6.8. Podwójne koło zamachowe
8.6.9. Napęd żeberkowym paskiem klinowym urządzeń dodatkowych
8.7. Chłodzenie silnika 
8.7.1. Działanie układu chłodzenia z obiegiem wymuszonym
8.7.2. Ciecz chłodząca
8.7.3. Pompa wodna
8.7.4. Termostat
8.7.5. Moduł chłodzenia 
Przegląd: Różne konstrukcje wentylatorów 
8.8. Układ olejenia silnika 
8.8.1. Budowa i działanie ciśnieniowego układu olejenia 
8.8.2. Olej silnikowy
8.8.3. Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym    
8.8.4. Filtr olejowy pełnego przepływu
8.8.5. Urządzenia do kontroli układu olejenia silnika 
8.8.6. Obsługa i kontrola 
8.8.7. Usuwanie starego oleju 
Przegląd: Układy olejenia silnika o zapłonie iskrowym 
8.9. Układ wydechowy    
8.9.1. Skład spalin    
8.9.2. Regulacja składu mieszanki za pomocą czujnika tlenu    
8.9.3. Katalityczne oczyszczanie spalin
Przegląd: Rozwiązania reaktorów katalitycznych 
8.9.4. Tłumik    
8.9.5. Dodatkowy układ powietrza    
8.9.6. Diagnostyka pokładowa (wg OBDII w USA i EOBD w Europie
8.9.7. Recyrkulacja spalin    
8.9.8. Kontrola spalin i wyszukiwanie błędów

 

Kup u nas! Książka i podręcznik na temat budowy pojazdów samochodowych. Część 1 - polecamy!


ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH


ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

W podręczniku przedstawiono kompleksowo zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych samochodach układy i urządzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, w tym również systemy transmisji danych (magistrale CAN, LIN, MOST, Bluetooth), także układy nawigacji satelitarnej

10
O to mi chodziło. B. fajna książka
05-05-2010
Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl