Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
MECHATRONIKA

MECHATRONIKA

Wydawnictwo: Wydawnictwo REA

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Cena: Produkt archiwalny
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
PORADNIK MECHATRONIKA
Informację przedstawione w opracowaniu to wiedza z dziedziny elektrotechniki, metalotechniki i mechatroniki publikowanych przez Wydawnictwo EUROPA- Lehrimt-tel W tabelach ukazano dużą liczbę wiadomości niezbędnych w nauczaniu mechatroniki. Podzielona została na części oznakowane literami alfabetu.

Poradnik mechatronika to kompendium wiedzy dla uczniów kształcących się w zawodzie mechatronik oraz studentów i inżynierów
specjalizujących się w tej dziedzinie.

Materiał dzieli się na następujące części:

  • matematyka, fizyka techniczna,
  • komunikacja techniczna,
  • chemia, materiały, wytwarzanie,
  • elementy konstrukcyjne, pomiary, sterowanie, regulacja,
  • instalacje i napędy elektryczne, systemy mechatroniczne,
  • technika cyfrowa, technika informatyczna,
  • technika łączenia, inżynieria środowiska,
  • przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

Spis treści:
Część M:
Matematyka, fizyka techniczna
Oznaczenia stosowane w tej książce
Indeksy i znaki we wzorach stosowane w tej książce
Wielkości fizyczne i jednostki
Ułamki, znaki liczb, nawiasy
Rachunki z nawiasami, potęgowanie
Pierwiastkowanie, równania
Systemy liczbowe, liczby binarne
Liczby binarne, szesnastkowe, kody binarne
Logarytmy, potęgi dziesiętne, przedrostki, rachunek procentowy
Miara logarytmiczna decybeli
Reguła trzech, obliczenia mieszanin
Trójkąt prostokątny
Funkcje trygonometryczne, wzniesienie
Długości
Powierzchnie
Powierzchnie, objętości
Objętość, powierzchnia, masa
Siły, moment siły, dźwignia, siła odśrodkowa
Bloki, kliny, wciągarki
Kinematyka
Prędkości w maszynach
Technika cieplna
Praca, moc i energia w mechanice
Ładunek, napięcie, natężenie, opór
Moc elektryczna, praca elektryczna
Pole elektryczne, kondensator
Pole magnetyczne, zwojnica
Prąd w polu magnetycznym, indukcja
Łączenie oporów
Strzałki odniesienia, prawa Kirchhoffa, dzielnik napięcia
Wykresy wektorowe wielkości prądu zmiennego
Moc prądu sinusoidalnie naprzemiennego, impuls
Obliczenia do transformatorów
Opór elektryczny przy zmiennej temperaturze,opór cieplny
Prąd trójfazowy, kompensacja
Obliczanie obwodów
Obliczanie kół zębatych
Przekładnie
Ciśnienie w cieczach i gazach
Tarcie, wypór
Rodzaje obciążeń i naprężeń
Rozciąganie, ściskanie, nacisk powierzchniowy
Ścinanie, wyboczenie
Zginanie, skręcanie
Momenty w nauce o wytrzymałości materiałów
Cylindry pneumatyczne
Obliczenia w hydraulice i pneumatyce
Część K:
Komunikacja techniczna
Graficzne przedstawianie charakterystyk
Ogólne podstawy rysunku technicznego
Rysunkowe przedstawianie części
Wymiarowanie i kreskowanie
Strzałki wymiarów, szczególne sposoby przedstawiania
Nanoszenie wymiarów
Tolerancje na rysunkach
Gwinty, połączenia śrubowe, nakiełki
Przedstawianie kół zębatych
Przedstawianie łożysk tocznych
Przedstawianie uszczelnień i łożysk tocznych
Symbole połączeń spawanych i lutowanych
Inne mechaniczne połączenia, sprężyny
Ideowe schematy działania
Inne dokumenty przedstawiające zasadę działania
Dokumentowanie połączeń i miejsca instalacji
Znakowanie na schematach połączeń
Oznaczenia literowe obiektu (urządzenia) na schematach
Oznaczenia styków na schematach połączeń
Symbole graficzne połączeń
Symbole ogólne elementów układów
Porównanie symboli 1
Dodatkowe symbole układów, przełączniki w energrtyce
Przyrządy i urządzenia pomiarowe, kategorie pomiarów
Elementy półprzewodnikowe
Analogowe przetwarzanie informacji, liczniki i urządzenia
Układy binarne 1
Symbole przełączników na schematach instalacyjnych
Symbole na diagramach blokowych
Jednofazowe silniki i rozruszniki prądu zmiennego
Silniki trójfazowe i rozruszniki
Silniki z zasilaniem prostownikowym
Sterowania programowe GRAFCET
Podstawowe formy sterowania programowego
Elementy sterowań typu GRAFCET
Wykresy realizowanych funkcji
Symbole stosowane w pneumatyce i hydraulice
Schematy układów pneumatycznych i hydraulicznych
Symbole stosowane w technikach przetwarzania
Sporządzanie dokumentacji urządzeń lub układów
Struktura i treść instrukcji obsługi
Część Ch:
Chemia, materiały, wytwarzanie
Chemia
Dane materiałowe
Materiały magnetyczne
Charakterystyki magnesowania
System oznaczania stali
System oznaczania żeliw
Żeliwa
Stal
Profile stalowe
6 Rury
Metale nieżelazne
Profile aluminiowe i blachy
Tworzywa sztuczne
Rury z tworzyw sztucznych
Kable i przewody
Izolowane kable silnoprądowe
Przewody silnoprądowe
Przewody do podłączania urządzeń mobilnych
Przewody i kable dla urządzeń sygnalizacyjnych
Przewody w sieciach przetwarzania danych
Plecione przewody (lice) miedziane w technice informatycznej
Przewody z włókna szklanego
Korozja i ochrona przeciwkorozyjna
Luty i topniki
Ciecze hydrauliczne
Badanie materiałów
Materiały na narzędzia skrawające .
Wykres prędkości obrotowych
Siły i moce przy skrawaniu
Wiercenie
Rozwiercanie i gwintowanie
Toczenie
Frezowanie
Szlifowanie
Obróbka skrawaniem tworzyw sztucznych
Kształtowanie przez zginanie
Spawanie
Spoiny
Butle gazowe, zużycie gazu
Spawanie gazowe
Spawanie w osłonie gazowej
Spawanie łukowe
Część Ek:
Elementy konstrukcyjne, pomiary, sterowanie, regulacja
Rezystory i kondensatory
Oznaczenia barwne rezystorów i kondensatorów
Rodzaje rezystorów i kondensatorów
Baterie
Elementy półprzewodnikowe
Diody
Tranzystory polowe, IGBT
Tranzystory bipolarne .
Tyrystory i diody przełączające
Elementy optoelektroniczne
Elementy zabezpieczające przed przepięciami
Zasady wzmacniaczy operacyjnych
Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
Elektryczne przyrządy pomiarowe
Układy do pomiaru mocy watomierzem
Układy do wyznaczania rezystancji
Rozszerzenie zakresu pomiarowego
Pomiary za pomocą multimetru
Liczniki energii elektrycznej
Sensory
Pomiary siły i ciśnienia
Pomiar ruchu
Pomiar temperatury
Układy pobierania informacji (sensory) 1
Przetworniki pomiarowe i przetwarzanie sygnałów
Oscyloskop
Pomiary z oscyloskopem
Wykonywanie pomiarów z zastosowaniem komputera PC
Karty pomiarowe do komputera PC
Styczniki elektromagnetyczne
Kategorie użytkowania i napędy styczników
Styczniki próżniowe i półprzewodnikowe
Układy stycznikowe
Układy stycznikowe z zabezpieczjącym wyłącznikiem silnikowym
Silniki trójfazowe wielobiegowe
Obwody pomocnicze
Układy sterowania z wyłącznikami silnikowymi
Układ z łącznikiem jednobiegunowym, szeregowym, krzyżowym
Łączniki chwilowe
Układy lamp z regulatorami oświetlenia
Sterowanie radiowe
Instalacje elektryczne ze sterowaniem radiowym
Technika lamp halogenowych NN
Technika sterowania
Technika sterowania i regulacji
Graficzne symbole w technice sterowania i regulacji
Regulator analogowy
Regulatory wielostawne, obiekty regulacji
Regulacja cyfrowa
Regulator uniwersalny SIPART
Regulacja położenia w maszynach roboczych
Moduł logiczny LOGO!
Funkcje LOGO! 1
Binarne kombinacje w technice sterowania i regulacji
Sterowanie z programowalną pamięcią SPS 1 .
Struktura programu SPS S7
Reguły programowania dla SPS
Liczniki i człony czasowe w SPS
Bloki funkcjonalne SPS
Języki oprogramowania
Zastosowanie bloków SPS w ST
Programowanie 1 systemu SPS według DIN EN 61131-3
Fazy rozwoju programu SPS
Przykłady sterowania sekwencyjnego
Wykres funkcji
Przygotowanie sprężonego powietrza
Cylindry i pompy
Zawory ciśnieniowe i rozdzielacze
Podnośnik sterowany pneumatycznie
sterownikiem PLC
Część I:
Instalacje i napędy elektryczne, systemy mechatroniczne
Wartości graniczne mocy przyłączeniowychdo sieci publicznej
Prace przy urządzeniach elektrycznych
Literowo-cyfrowe oznaczanie przyłączeń
Rodzaje ochrony odbiorników energii elektrycznej
Sterowanie elektroniczne odbiorników energii elektrycznej
Prostowniki sterowane, prostowniki
Oznaczenia identyfikacyjne prostowników sterowanych
Falowniki napięcia, sterowniki prądu stałego
Falowniki napięcia
Przekształtniki do napędów elektrycznych
Transformatory trójfazowe
Rodzaje pracy i temperatury graniczne
Klasy materiałów izolacyjnych, moce znamionowe
Silniki standardowe
Typy konstrukcji maszyn elektrycznych wirujących
Tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych wirujących
Silniki jednofazowe prądu zmiennego .
Silniki trójfazowe, silniki prądu stałego
Serwosilniki.
Sterowanie serwosilników
Badanie maszyn elektrycznych
Silniki krokowe
Napędy liniowe
Silniki liniowe
Technika napędu elektrycznego
Dobór silnika napędowego
Zabezpieczenie silników
Rozruch silników klatkowych
Oznaczenia na odbiornikach energii elektrycznej
Systemy sieci w technice energetycznej
Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe przewodów
Minimalne przekroje przewodów, zabezpieczające wyłączniki instalacyjne
Bezpieczniki topikowe
Nadprądowe urządzenia zabezpieczające do aparatów elektrycznych
Rodzaje ułożenia instalacji stałych
Obciążalności prądowe kabli i przewodów
Obciążalności prądowe kabli i przewodów dla Vu = 30 °C
Obciążalność prądowa przewodów giętkich lub wytrzymałych termicznie
Współczynniki przeliczeniowe dla obciążalności prądowej
Niebezpieczne działanie prądu, rodzaje dotyku, rodzaje niesprawności
Środki ochrony przeciwporażeniowej, klasy ochronności
Systemy i ochrona dodatkowa w układach z przewodemochronnym
Ochrona podstawowa i ochrona dodatkowa
Ochrona dodatkowa
Dalsze środki ochrony dodatkowej w instalacjach nadzorowanych przez fachową obsługę
Specjalne środki ochrony przed działaniem udarów prądu
Badania wstępne środków ochrony
Badania okresowe
Specjalne instalacje niskiego napięcia
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach dydaktycznych
Zasilanie urządzeń elektronicznych
Instalacje zasilania awaryjnego
Systemy bezprzerwowego zasilania elektrycznego USV
Pomieszczenia akumulatorowe
Instalacje elektryczne w warsztatach i halach maszyn
Naprawa, modyfikacja i badania kontrolne urządzeń elektrycznych
Bezpieczeństwo maszyn
Bezpieczne elementy układów sterowania
Systemy mechatroniczne
System mechatroniczny z logicznym przekaźnikiem sterującym LOGO!
Sterowanie sekwencyjne zespołem posuwu
Sterowanie sekwencyjne mieszalnika
Sterowanie sekwencyjne maszyną do wytłaczania
Automatyczne systemy wkrętakowe
Uruchamianie systemów mechatronicznych
Niesprawności przy uruchamianiu podsystemów mechatronicznych
Diagnostyka niesprawności w instalacjach
Diagnostyka niesprawności wyposażenia elektrycznego w systemach mechatronicznych
Diagnostyka niesprawności w systemach mechatronicznych
Utrzymywanie w dobrym stanie systemów mechatronicznych
Środki do zapobiegawczego utrzymywania w dobrym stanie
Część Tc:
Technika cyfrowa, technika informatyczna
Binarne operacje logiczne
Wykresy KV
Przekształtnik kodów
Kod ASCII w Unicodzie
Systemy identyfikacyjne
Przerzutniki bistabilne (flip-flopy)
Liczniki cyfrowe, rejestry przesuwne
Przetworniki C/A i A/C .
Komparatory, układy próbkująco-pamiętające
Pamięci półprzewodnikowe
Pamięci przenośne
Pamięci optyczne CD
Pamięci optyczne DVD
Terminologia techniki informacyjnej
Komputer osobisty PC
Peryferyjne urządzenia współpracujące z PC
Akcesoria notebooka
Rodzaje komputerów
Systemy operacyjne
System operacyjny Windows
Symbole graficzne w technice komputerowej
Praca z myszą komputerową
Power Point
Praca z Excelem
Baza danych Access .
Niebezpieczeństwa sabotażu komputerowego
Sposoby przeciwdziałania wirusom komputerowym
Bezpieczeństwo danych, ochrona kopii
Szpiegostwo przemysłowe
Sieci techniki informacyjnej
Składniki sieci transmisji danych
Magistrala AS-i
Linie i obszary w KNX
Projektowanie i rozruch instalacji KNX
8 System automatyzacji KNX ze sterowaniem FSK
Lokalna sieć sterująca – LCN
Ethernet 3
Sieci Ethernet
Implementacja sieci Ethernet
Ekrany dotykowe, panele obsługowe
PROFIBUS, PROFINET
Magistrala CAN-Bus
Internet i World Wide Web .
Poszukiwanie w Internecie
Wyposażenie IT pracownika serwisu
Projektowanie strony domowej za pomocą edytora Netscape Composer
Struktura sterowania numerycznego
Układ współrzędnych obrabiarki CNC
Struktura programu obróbki
Ruchy robocze we frezarce pionowej
Ruchy robocze w tokarkach
Poszeżone programowanie obrabiarek CNC
Symbole graficzne dla obrabiarek NC
Technika manipulacyjna
Roboty przemysłowe
Roboty przemysłowe, przestrzenie robocze, układy współrzędnych
Bezpieczeństwo pracy przy robotac
Część Tł:
Technika łączenia, inżynieria środowiska
Klejenie
Rodzaje gwintów, przegląd
Gwinty wg norm zagranicznych
Gwinty metryczne
Gwinty Whitwortha, gwinty rurowe
Śruby
Przegląd śrub
Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby pasowane, wkręty z łbem stożkowym
Śruby, wkręty do blach
Wkręty bez łba
Pogłębienia
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
Nakrętki, przegląd
Podkładki
Pewność zabezpieczeń przed odkręcaniem śrub
Kołki i trzpienie, przegląd
Kołki
Wpusty, wpusty czółenkowe
Sprężyny
Przegląd łożysk tocznych
Określenie łożysk tocznych
Montaż i demontaż łożysk tocznych
Łożyska kulkowe, łożyska igiełkowe
Łożyska ślizgowe, nakrętki okrągłe rowkowe
Pierścienie osadcze, podkładki zabezpieczające, podkładki ustalające
Uszczelnienia
System ISO wymiarów granicznych i pasowania
Pasowania, zasada stałego otworu
Pasowania, zasada stałego wałka
Pasowania zalecane, wybór pasowania
Tolerancje ogólne
Złącza wtykowe
Złącza RJ45 i RJ11
Złącza wtykowe audio
Sprzęgacze interfejsowe
Interfejsy USB
Złącza wtykowe stosowane w energetyce
Zastosowanie złączy wtykowych
Narzędzia stosowane w elektronice
Rapid prototyping RP (szybkie prototypowanie)
Montaż i demontaż
Planowanie montażu
Usuwanie odpadów
Niebezpieczne materiały
Dźwięk i hałas
Zwroty R, Zwroty S
Zwroty S (zalecenia zapewniające bezpieczeństwo)
Obchodzenie się z odpadami elektrotechnicznymi
Kompatybilność elektromagnetyczna EMV
Zakłócenia elektromagnetyczne EMI
Ochrona przed przepięciami z zewnątrz
Część P:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
Uzupełnienie
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Zapobieganie wypadkom – znaki i barwy bezpieczeństwa
Wskaźniki charakteryzujące produkcję
Metody zarządzania jakością
Zarządzanie jakością
Ocena statystyczna
Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
Oznakowanie CE
Realizacja projektów
Lista wymagań, lista funkcji systemu
Prezentacja projektu
Prezentacja za pomocą wykładu
Przeprowadzenie szkolenia klientów
Koszty i ich wskaźniki
Kalkulacja kosztów
Formularz budżetowy
Glosariusz elektronika, sterowanie i regulacja
Ważne normy
Skróty pojęć branżowych 1
Skróty pojęć branżowych 2
Słownik polsko-angielsko-niemiecki
Skorowidz
Firmy i instytucje wspierające
Spis literatury


Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl