Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
CIECZE I TŁUMIKI MAGNETOREOLOGICZNE. WŁAŚCIWOŚCI, BUDOWA, BADANIA, MODELOWANIE I ZASTOSOWANIA

CIECZE I TŁUMIKI MAGNETOREOLOGICZNE. WŁAŚCIWOŚCI, BUDOWA, BADANIA, MODELOWANIE I ZASTOSOWANIA

Autor J. Bajkowski

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 69,00 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
CIECZE I TŁUMIKI MAGNETOREOLOGICZNE
Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowanie

Monografia kompleksowo ujmująca właściwości sterowalnych cieczy magnetycznych, zwłaszcza magnetoreologicznych, wybrane zagadnienia z zakresu budowy wytrzymałościowych i reologicznych modeli ciał, schematy rozwiązań przepływu cieczy, przykłady obliczeń projektowych i najpopularniejsze modele reologiczne urządzeń magnetoreologicznych oraz wybrane przykłady konstrukcji urządzeń magnetoreologicznych (liniowych tłumików i amortyzatorów oraz obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców), a także rezultaty badań tych urządzeń na specjalnych stanowiskach z uwzględnieniem m.in. wpływu temperatury na ich pracę. Opisano również lepkoplastyczne właściwości cieczy, w tym m.in. zachowanie cieczy w warunkach eksploatacyjnych, w których ich stan przypomina ciało stałe, oraz podano przykłady modelowania konstrukcji wykorzystujących urządzenia magnetoreologiczne (m.in. amortyzatora zamontowanego w podwoziu lekkiego samolotu sportowego, modelu samochodu oraz złożonego obiektu specjalnego). Szeroko przedstawiono też przykłady zastosowania urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne w różnego rodzaju konstrukcjach, zarówno ruchomych (np. zawieszenia pojazdów), jak i stacjonarnych (np. ochrona budynków przed trzęsieniem ziemi).

Odbiorcy: inżynierowie projektanci urządzeń tłumiących, pracownicy naukowi i studenci wydziałów mechanicznych, mechatronicznych i pokrewnych, studenci studiów doktoranckich oraz wszyscy zainteresowani tematyką publikacji.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
PRZEDMOWA 
1. WPROWADZENIE
1.1. Materiały i struktury „inteligentne” oraz „smart”
1.2. Historia odkrycia i rozwoju cieczy sterowalnych
Literatura do rozdziału 1
2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BUDOWY WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I REOLOGICZNYCH MODELI CIAŁ
2.1. Główne wytyczne i założenia do budowy modeli ciał rzeczywistych
2.2. Podstawowe pojęcia wytrzymałościowe oraz definicje i związki opisujące zależności między obciążeniami i odkształceniami
2.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące obciążeń i naprężeń
2.2.2. Podstawowe definicje oraz klasyfikacja przemieszczeń i odkształceń ciał
2.2.3. Podstawowe zależności między naprężeniami i odkształceniami. Stan czystego ścinania
2.2.4. Podstawowe definicje dotyczące fizycznych właściwości wytrzymałościowych materiałów
2.3. Modele reologiczne ciał doskonałych
2.3.1. Elementarne modele reologiczne ciał doskonałych
2.3.2. Model reologiczny doskonale sprężystego ciała Hooke’a
2.3.3. Model reologiczny sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta
2.3.4. Model reologiczny doskonale lepkiego ciała Newtona
2.4. Wybrane właściwości elementarnych modeli reologicznych ciał doskonałych
2.4.1. Właściwości modelu doskonale sprężystego ciała Hooke’a
2.4.2. Właściwości modelu sztywno-plastycznego ciała Saint-Venanta
2.4.3. Właściwości modelu doskonale lepkiego ciała Newtona
2.5. Podstawowe złożone modele reologiczne ciał doskonałych
2.5.1. Model Kelvina-Voigta
2.5.2. Model Maxwella
2.6. Uwagi dotyczące innych rodzajów modeli relogicznych
Literatura do rozdziału 2
3. STRUKTURA I PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI STEROWALNYCH CIECZY MAGNETYCZNYCH
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ciecze elektroreologiczne
3.3. Ciecze magnetoreologiczne
3.4. Ciecze ferromagnetyczne
Literatura do rozdziału 3
4. REOLOGICZNE I INŻYNIERSKIE MODELE CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wybrane przykłady struktur modeli płynów reologicznych
4.3. Ciecz magnetoreologiczna jako przykład płynu nienewtonowskiego
4.4. Wybrane modele reologiczne przydatne w analizie cieczy magnetoreologicznych
4.4.1. Lepkoplastyczny i lepko-elastoplastyczny model Binghama
4.4.2. Lepkoplastyczny model Herschela-Bulkleya
4.4.3. Lepkoplastyczny model Cassona
4.4.4. Sprężysto-lepkoplastyczny model Mc Kinleya 64
4.4.5. Model BingMax
4.4.6. Inne modele reologiczne
4.5. Inżynierskie modele cieczy magnetoreologicznych
4.6. Wybrane właściwości inżynierskich modeli cieczy magnetoreologicznych
4.6.1. Wprowadzenie
4.6.2. Właściwości modelu zaworowego
4.6.3. Właściwości modelu ściskanego
4.6.4. Właściwości modelu sprzęgłowego
Literatura do rozdziału 4
5. MECHANICZNE, REOLOGICZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe właściwości wybranych cieczy magnetoreologicznych
5.2.1. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy Lord Corporation
5.2.2. Wybrane charakterystyki cieczy MR produkcji firmy BASF
5.2.3. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera
5.2.4. Wybrane charakterystyki cieczy MR opracowanej w Politechnice Warszawskiej
5.2.4.1. Właściwości cieczy magnetoreologicznej o oznaczeniu JL
5.2.4.2. Porównanie przebiegów charakterystyk cieczy MR opracowanych w Instytucie Fraunhofera, cieczy JL skomponowanej w Politechnice Warszawskiej oraz cieczy firmy Lord o oznaczeniu MRF 132 LD
5.2.4.3. Uwagi dotyczące innych europejskich cieczy magnetoreologicznych
Literatura do rozdziału 5
6. SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH ILUSTRUJĄCE ZASADĘ ICH DZIAŁANIA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przykłady rozwiązań przepływu cieczy w konstrukcjach magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych
6.2.1. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików liniowych
6.2.2. Stosowane koncepcje przepływu cieczy w rozwiązaniach konstrukcyjnych magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych
6.3. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików, sprzęgieł i hamulców obrotowych
Literatura do rozdziału 6
7. PRZYKŁADY INŻYNIERSKICH OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH I ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH KLASYCZNYCH URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH
7.1. Ogólne uwagi dotyczące projektowania tłumików i amortyzatorów oraz sprzęgieł i hamulców MR
7.2. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych magnetoreologicznych tłumików i amortyzatorów liniowych
7.3. Przykład konstrukcji magnetoreologicznego tłumika obrotowego
7.4. Przykłady obliczeń projektowych urządzeń magnetoreologicznych
7.4.1. Wprowadzenie
7.4.2. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika liniowego
7.4.3. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika, sprzęgła lub hamulca obrotowego o cylindrycznym kształcie szczeliny
7.4.4. Przykład obliczeń projektowych prototypu magnetoreologicznego tłumika sprzęgła lub hamulca obrotowego ze szczeliną utworzoną przez równoległe płaszczyzny tarcz
Literatura do rozdziału 7
8. NAJPOPULARNIEJSZE MODELE URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH
8.1. Wprowadzenie
8.2. Pierwotny i modyfikowane modele tłumików Gamota-Filisco
8.3. Lepko-elastoplastyczny model Li
8.4. Model Bouca-Wena
8.5. Model Spencera
8.6. Inne reologiczne modele urządzeń MR
Literatura do rozdziału 8
9. PRZYKŁADY KONSTRUKCJI LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW
9.1. Wprowadzenie
9.2. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych amortyzatorów liniowych
9.2.1. Amortyzator firmy Lord
9.2.2. Prototypy amortyzatorów wykonane w IPBM Politechniki Warszawskiej
9.3. Wybrane przykłady konstrukcji magnetoreologicznych tłumików liniowych
9.3.1. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5G-207
9.3.2. Prototyp tłumika T-SiMR-PW-MRF-132DG-0,5P-1-ST
9.4. Konstrukcyjne rozwiązanie tłumika MR pracującego jako amortyzator
9.5. Inne wybrane konstrukcje liniowych tłumików i amortyzatorów
Literatura do rozdziału 9
10. PROCEDURY ORAZ STANOWISKA DO BADAŃ URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH
10.1. Wprowadzenie
10.2. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny amortyzatora lub tłumika MR
10.3. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych liniowych tłumików i amortyzatorów
10.3.1. Stanowisko do badań statycznych
10.3.2. Stanowisko do badań tłumików i amortyzatorów o kinematycznym wymuszeniu przemieszczeń
10.3.3. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów i tłumików MR o niewielkich wymiarach z kinematycznym wymuszeniem ruchu
10.3.4. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk amortyzatorów lub tłumików MR o siłowym wymuszeniu ruchu
10.4. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń liniowych i aparatura badawcza
10.5. Charakterystyki niezbędne do ogólnej oceny magnetoreologicznych obrotowych tłumików, sprzęgieł lub hamulców
10.6. Stanowiska do realizacji badań magnetoreologicznych urządzeń obrotowych
10.6.1. Stanowisko do badań statycznych
10.6.2. Stanowisko do badań dynamicznych
10.7. Sposób rejestracji wyników badań magnetoreologicznych urządzeń obrotowych i aparatura badawcza
Literatura do rozdziału 10
11. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW
11.1. Wprowadzenie
11.2. Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania podstawowych charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w amortyzatorze lub tłumiku MR
11.3. Wyniki badań amortyzatora Lord Rheonetic RD-1005-3
11.3.1. Uwagi dotyczące przedmiotu badań
11.3.2. Uwagi dotyczące obróbki i prezentacji wyników
11.3.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu
11.3.4. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury
11.3.5. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym
11.4. Wyniki badań amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203
11.4.1. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach kinematycznego wymuszenia ruchu
11.4.2. Charakterystyki pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian temperatury
11.4.3. Wyznaczenie charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii w warunkach wymuszenia ruchu siłą o charakterze uderzeniowym
11.4.4. Przykładowe przebiegi zmian wartości siły, przemieszczenia i temperatury w funkcji czasu w przypadku uderzeniowego wymuszenia ruchu uzyskane przy wielkości szczeliny s = 1,0 mm
11.5. Wyniki badań tlumika T-SiMR MR-132 DG
11.5.1. Wyniki badań pochłaniania i rozpraszania energii ilustrujące wpływ zmian wartości natężenia prądu w solenoidzie głowicy uzyskane przy różnych wysokościach szczeliny do przepływu cieczy i kinematycznym wymuszeniu ruchu
11.5.2. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,5 mm
11.5.3. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 0,7 mm
11.5.4. Wyniki uzyskane w przypadku szczeliny o wysokości 1,0 mm
11.5.5. Wykresy porównawcze wyników badań ilustrujące wpływ prędkości na zmianę siły działającej na tłoczysko uzyskane przy różnych wartościach wysokości szczeliny
11.5.6. Wyniki badań ilustrujące wpływ temperatury na wartości pochłaniania i rozpraszania energii
11.5.7. Wybrane wyniki badań statycznych
Literatura do rozdziału 11
12. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ LINIOWYCH AMORTYZATORÓW I TŁUMIKÓW
12.1. Analiza wyników badań amortyzatorów i tłumików z kinematycznym wymuszeniem ruchu
12.1.1. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3
12.1.2. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203
12.1.3. Analiza charakterystyk pochłaniania i rozpraszania energii tłumika T-SiMR MR-132 DG
12.2. Analiza wyników badań amortyzatorów wyznaczonych przy uderzeniowym wymuszeniu ruchu
12.2.1. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora Lord Rheonetic LD-1005-3
12.2.2. Analiza przebiegu zmian wartości siły obciążającej tłoczysko amortyzatora A-SiMR-MR-LD-203
Literatura do rozdziału 12
13. BADANIA MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW
13.1. Wprowadzenie
13.2. Podobieństwa i różnice w konstrukcji oraz badaniach magnetoreologicznych obrotowych tłumików, sprzęgieł i hamulców
13.3. Przyjęta metodyka badawcza wybranych przedmiotów badań
13.4. Wyniki badań prototypu sprzęgła magnetoreologicznego S-SiMR-MR-FB2040
13.4.1. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w dwóch solenoidach
13.4.1.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia
13.4.1.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury
13.4.1.3. Zarejestrowane w funkcji czasu wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zmiennej prędkości
13.4.1.4. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło
13.4.1.5. Wyniki badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej
13.4.1.6. Wyniki badania remanencji sprzęgła
13.4.2. Badania sprzęgła przy przepływie prądu w jednym solenoidzie
13.4.2.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w jednym solenoidzie urządzenia
13.4.2.2. Wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz zmiany temperatury
13.4.2.3. Wyniki badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę
13.4.2.4. Wyniki badania narastania w czasie temperatury sprzęgła wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidzie
13.4.2.5. Wyniki badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej
13.4.2.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowane w funkcji temperatury
13.4.2.7. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy wyznaczone dla różnych wartości prędkości obrotowej
13.4.2.8. Wyniki badania remanencji sprzęgła
13.5. Wyniki badań prototypu hamulca magnetoreologicznego H-SiMR-MR-FB2040 przy przepływie prądu w dwóch solenoidach
13.5.1. Wyniki badania momentu obrotowego przenoszonego przez hamulec zarejestrowane przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia
13.5.2. Wyznaczone w funkcji prędkości wyniki badania wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz na zmiany temperatury
13.5.3. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowane w funkcji czasu i wyznaczone przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz zróżnicowanych wartościach prędkości
13.5.4. Wyniki badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowych oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia
13.5.5. Wyniki badania zmian temperatury w czasie wyznaczone dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach
13.5.6. Wyniki badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczone w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu
13.5.7. Wyniki badania zmian momentu obrotowego tłumika w funkcji temperatury wyznaczone dla różnych wartości natężenia prądu w solenoidach
13.5.8. Wyniki badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowane w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu i jednakowej wartości czasu pomiaru
13.5.9. Wyniki badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040
Literatura do rozdziału 13
14. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH OBROTOWYCH TŁUMIKÓW, SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW
14.1. Wprowadzenie
14.2. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w dwóch solenoidach
14.2.1. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych dla różnych wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia
14.2.2. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości
14.2.3. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło zarejestrowanych w funkcji czasu wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach i zróżnicowanych wartościach prędkości
14.2.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej i temperatury na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło
14.2.5. Analiza wyników badania zmian wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperatury zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej
14.2.6. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła
14.3. Analiza zmian wartości przenoszonego momentu sprzęgła S-SiMR-MR-FB2040 w przypadku przepływu prądu w jednym solenoidzie
14.3.1. Uwagi dotyczące analizy sprzęgła MR z pojedynczym oddziaływaniem pola magnetycznego na ciecz
14.3.2. Analiza wyników badania momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło uzyskanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidzie
14.3.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz na zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości obrotowej
14.3.4. Analiza wyników badania wpływu prędkości obrotowej na uśrednione wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło i temperaturę
14.3.5. Analiza wyników badania wzrostu temperatury
14.3.6. Analiza wyników badania narastania temperatury sprzęgła w funkcji czasu i prędkości obrotowej
14.3.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego sprzęgła zarejestrowanych w funkcji temperatury
14.3.8. Analiza wpływu zmian wartości momentu obrotowego w wybranym przedziale czasu pracy przy różnych wartościach prędkości obrotowej
14.3.9. Analiza wyników badania wpływu remanencji na wartości momentu resztkowego sprzęgła
14.4. Analiza zmian wartości momentu przenoszonego przez hamulec H-SiMR-MR-FB2040 pracujący z włączonymi dwoma solenoidami
14.4.1. Wprowadzenie
14.4.2. Analiza wyników badania przenoszonego przez hamulec momentu obrotowego zarejestrowanych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach urządzenia
14.4.3. Analiza wpływu natężenia pola magnetycznego na wartości momentu hamowania oraz zmiany temperatury wyznaczone w funkcji prędkości
14.4.4. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania zarejestrowanych w funkcji czasu i wyznaczonych przy różnych wartościach natężenia prądu płynącego w solenoidach oraz różnych wartościach prędkości
14.4.5. Analiza wyników badania wpływu czasu pracy hamulca na zmianę temperatury wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej oraz natężenia prądu w solenoidach urządzenia
14.4.6. Analiza wyników badania zmian temperatury w funkcji czasu wyznaczonych dla kilku wartości prędkości obrotowej tłumika oraz natężenia prądu płynącego w solenoidach
14.4.7. Analiza wyników badania zmian wartości momentu obrotowego tłumika wyznaczonych w funkcji czasu przy różnych wartościach natężenia prądu
14.4.8. Analiza wyników badania zmian momentu hamowania wyznaczonych w funkcji temperatury dla różnych wartości prądu płynącego w solenoidach i przy stałych wartościach prędkości obrotowej wirnika hamulca
14.4.9. Analiza wyników badania zmian wartości momentu hamowania i temperatury hamulca zarejestrowanych w funkcji czasu przy stałych wartościach prędkości obrotowej, natężenia prądu oraz jednakowej wartości czasu cyklu pomiarowego
14.4.10. Analiza wyników badania remanencji hamulca H-SiMR-MR-FB2040
Literatura do rozdziału 14
15. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH DO OPISU WŁAŚCIWOŚCI CIECZY W URZĄDZENIACH MAGNETOREOLOGICZNYCH
15.1. Wprowadzenie
15.2. Przegląd modeli konstytutywnych opisujących właściwości metali
15.2.1. Ogólna klasyfikacja modeli
15.2.2. Prawo Bodnera-Partoma
15.2.3. Prawo Perzyny
15.2.4. Prawo Chaboche’a
Literatura do rozdziału 15
16. PRÓBA OPISU LEPKOPLASTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EKSPLOATACYJNYCH WARUNKACH PRACY ZA POMOCĄ RÓWNAŃ KONSTYTUTYWNYCH
16.1. Wprowadzenie
16.2. Podstawowe dane eksperymentalne oraz metodyka wyznaczania parametrów niezbędnych do opisu właściwości stanu cieczy MR za pomocą równań konstytutywnych
16.3. Opis lepkoplastycznych właściwości cieczy MR z wykorzystaniem prawa Bodnera-Partoma
16.4. Symulacja numeryczna
Literatura do rozdziału 16
17. PRZYKŁADY MODELOWANIA KONSTRUKCJI ZAWIERAJĄCYCH URZĄDZENIA MAGNETOREOLOGICZNE
17.1. Wprowadzenie
17.2. Modele zabezpieczeń budynków przed wstrząsami sejsmicznymi i obciążeniem wiatrem
17.3. Modelowanie układu drgającego z kinematycznym wymuszeniem przemieszczeń
17.4. Modelowanie podwozia lekkiego samolotu sportowego
17.4.1. Wprowadzenie
17.4.2. Model samolotu i jego opis matematyczny
17.4.3. Przykład rezultatów badań eksperymentalnych i ich porównanie z wynikami procesu symulacji
17.5. Modelowanie i badania drgań pojazdu wyposażonego w aktywne tłumiki MR
17.5.1. Wprowadzenie
17.5.2. Opis matematyczny modelu i równania ruchu
17.5.3. Zagadnienie sterowania
17.5.4. Sformułowanie problemu optymalizacji
17.6. Modelowanie cech dynamicznych obiektu specjalnego z tłumikami magnetoreologicznymi
17.6.1. Wprowadzenie
17.6.2. Główne elementy konstrukcyjne modelu analizowanego obiektu
17.6.3. Przyjęty model i badania amortyzatora MR
17.6.4. Ostateczna postać modelu dynamicznego obiektu
17.6.5. Równania ruchu ciał modelu z uwzględnieniem jednostronnych ograniczników ruchu
Literatura do rozdziału 17
18. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA CIECZY I URZĄDZEŃ MAGNETOREOLOGICZNYCH
18.1. Wprowadzenie
18.2. Przykłady zastosowania cieczy magnetoreologicznych jako czynnika wykonawczego
18.3. Przykłady urządzeń wykorzystujących ciecze magnetoreologiczne
18.3.1. Wprowadzenie
18.3.2. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w budownictwie
18.3.3. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w urządzeniach mechanicznych
18.3.4. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w maszynach budowlanych
18.3.5. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w ortopedii i rehabilitacji
18.3.6. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle samochodowym
18.3.7. Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych w przemyśle zbrojeniowym
Literatura do rozdziału 18


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl