Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
UMTS - SYSTEM TELEFONII KOMÓRKOWEJ TRZECIEJ GENERACJI

UMTS - SYSTEM TELEFONII KOMÓRKOWEJ TRZECIEJ GENERACJI

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Autor J. Cichocki, J. Kołakowski

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 57,05 zł73,50 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
UMTS system telefonij komórkowej trzeciej generacji
Jakie są zasady przesyłania informacji w sieci? Jak wygląda architektura sieci? Technika WCDMA - opis sygnałów przesyłanych drogą radiową. Pomiary sygnałów i urządzeń radiowych UMTS - podstawowe informację. HSDPA i HSUPA - szybkie transmisja pakietowa w łaczu radiowym.
Opdowiedzi i informację na tematy przedstawione powyżej znajdziemy w książce autorów: Jerzy Kołakowskiego i Jacka Cichockiego

Podręcznik akademicki przedstawiający budowę, działanie i sposoby świadczenia usług systemu telefonii komórkowej trzeciej generacji - UMTS. W książce zawarto genezę i architekturę systemu, rodzaje usług i ich realizację, transmisję informacji łącze radiowe, zagadnienia związane z dostępem stacji ruchomej do sieci, zarządzaniem zasobami radiowymi, szybką transmisją pakietową, realizacją połączeń oraz zabezpieczeniami. Opisano także środki realizacji usług, podsystem INS, sygnały i urządzenia sieci radiowej, projektowanie sieci tendencje rozwojowe oraz porównanie systemu UMTS z innymi

Odbiorcy: studenci wydziałów elektroniki i telekomunikacji oraz pokrewnych wyższych uczelni telekomunikacyjnych

pis treści:

PRZEDMOWA 
 
1. GENEZA SYSTEMU 
1.1. Istota systemu komórkowego 
1.2. Ewolucja systemów komórkowych 
1.3. Systemy komórkowe drugiej generacji 
1.4. Geneza systemów trzeciej generacji 
1.4.1. Wstęp 
1.4.2. Założenia systemu IMT-2000 
1.4.3. Zasoby widmowe 
1.5. Standaryzacja systemu UMTS 
1.5.1. Rola organizacji 3GPP 
1.5.2. Rozwój standardu 
1.5.3. Stan obecny wdrożenia systemu 
Literatura 
 
2. USŁUGI W SYSTEMIE UMTS 
2.1. Usługi i aplikacje 
2.2. Klasyfikacja usług i koncepcja ich realizacji 
2.2.1. Klasyfikacja usług 
2.2.2. Koncepcja realizacji usług 
2.3. Usługi przenoszenia 
2.4. Teleusługi 
2.4.1. Klasyfikacja teleusług 
2.4.2. Telefonia 
2.4.3. Transmisja krótkich wiadomości 
2.4.4. Transmisja faksów 
2.5. Usługi dodatkowe
2.6. Pakietowe usługi multimedialne 
2.6.1. Klasyfikacja pakietowych usług multimedialnych 
2.6.2. Strumień danych pakietowych 
2.6.3. Rozsiewcza transmisja multimedialna 
2.6.4. Globalna telefonia tekstowa 
2.6.5. Multimedialne usługi powiadamiania 
2.7. Inne usługi o wartości dodanej 
2.7.1. Wiadomości multimedialne 
2.7.2. Tryb Naciśnij i mów 
2.8. Kodeki wykorzystywane do transmisji multimedialnych 
2.9. Jakość usług 
2.10. Wirtualne środowisko macierzyste 
2.11. Rynek usług 
Literatura 
 
3. ARCHITEKTURA SIECI 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Stacja ruchoma systemu UMTS 
3.2.1. Struktura stacji ruchomej 
3.2.2. Moduł USIM 
3.2.3. Terminal 
3.3. Architektura radiowej sieci dostępowej 
3.3.1. Podsystem stacji bazowych GSM 
3.3.2. Architektura sieci UTRAN
3.3.3. Architektura sieci GERAN
3.4. Architektura sieci szkieletowej
3.4.1. Domeny w sieci szkieletowej 
3.4.2. Domena komutacji łączy 
3.4.3. Domena komutacji pakietów 
3.4.4. Elementy architektury wspólne dla obu domen
3.4.5. Współpraca pomiędzy siecią szkieletową i sieciami radiowymi 
Literatura
 
4. TRANSMISJA INFORMACJI W SYSTEMIE UMTS
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ogólne zasady transmisji informacji
4.3. Transmisja w sieci szkieletowej 
4.3.1. Transmisja w domenie komutacji łączy
4.3.2. Transmisja w domenie komutacji pakietów 
4.4. .Transmisja w sieci UTRAN
4.4.1. Kanały w interfejsie radiowym UTRAN
4.4.2. Kanały logiczne
4.4.3. Kanały transportowe
4.4.4. Przypisanie kanałów transportowych kanałom logicznym 
4.4.5. Kanały fizyczne 
4.4.6. Przypisanie kanałów fizycznych kanałom transportowym 
4.5. Protokóły w sieci UMTS 
4.5.1. Wprowadzenie 
4.5.2. Protokóły w sieci UTRAN 
4.5.3. Protokóły w domenie komutacji łączy 
4.5.4. Protokóły w domenie komutacji pakietów 
4.6. Transmisja sygnałów mowy 
4.6.1. Kodowanie mowy w systemie UMTS 
4.6.2. Rozszerzenia zaproponowane w kodeku AMR-WB+ 
4.6.3. Sterowanie pracą kodeka AMR 
4.6.4. Realizacja transmisji 
4.6.5. Realizacja transmisji z pominięciem funkcji transkodowanie 
4.7. Transmisja informacji do sieci zewnętrznych 
4.7.1. Współpraca domeny komutacji łączy z zewnętrznymi sieciami PSTN i ISDN 
4.7.2. Współpraca domeny pakietowej z zewnętrznymi sieciami pakietowymi 
Literatura 
 
5. ŁĄCZE RADIOWE SYSTEMU UMTS
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Podstawowe właściwości sygnałów łącza radiowego segmentu naziemnego systemu 
5.2.1. Zakresy częstotliwości 
5.2.2. Techniki wielodostępu 
5.3. Łącze FDD 
5.3.1. Założenia 
5.3.2. Wytwarzanie sygnałów łącza radiowego 
5.3.3. Rozpraszanie 
5.3.4. Ciągi skramblujące i synchronizacyjne 
5.3.5. Modulacja 
5.3.6. Przetwarzanie sygnałów do transmisji w łączu w górę 
5.3.7. Przetwarzanie sygnałów do transmisji w łączu w dół 
5.3.8. Tryb skompresowany 
5.4. Łącza TDD
5.4.1. Założenia 
5.4.2. Tryb TDD/HCR- szczeliny i pakiety 
5.4.3. Tryb TDD/HCR - rozpraszanie, skramblowanie, modulacja 
5.4.4. Tryb TDD/HCR - przetwarzanie sygnałów do transmisji w łączu w górę 
5.4.5. Tryb TDD/HCR - przetwarzanie sygnałów do transmisji w łączu w dół 
5.4.6. Transmisja w trybie TDD/LCR 
5.5. Wybrane techniki nadawania i odbioru 
5.5.1. Odbiornik RAKE 
5.5.2. Techniki detekcji łącznej 
5.5.3. Transmisja zbiorcza 
5.5.4. Transmisja MIMO 
5.6. Urządzenia radiowe systemu UMTS 
5.6.1. Stacje ruchome 
5.6.2. Stacje bazowe 
5.6.3. Układy retransmisyjne (repeatery) 
5.7. Łącze radiowe w segmencie satelitarnym 
Literatura 
 
6. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM STACJI RUCHOMEJ DO SIECI UMTS 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Struktura przestrzenna sieci UMTS 
6.3. Przechowywanie informacji o lokalizacji 
6.4. Identyfikatory stacji ruchomej 
6.4.1. Identyfikatory o zasięgu globalnym 
6.4.2. Identyfikatory o zasięgu lokalnym 
6.4.3. Identyfikatory w sieci UTRAN 
6.5. Transmisja informacji systemowych 
6.6. Synchronizacja stacji ruchomej 
6.7. Wybór sieci i komórki 
6.7.1. Wstęp 
6.7.2. Wybór sieci 
6.7.3. Wybór komórki 
6.8. Stany związane z przemieszczaniem się stacji ruchomej 
Literatura 
 
7. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RADIOWYMI 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Przywołanie stacji ruchomej 226
7.3. Przydział zasobów dla stacji ruchomej 
7.3.1. Sterowanie dostępem do sieci 
7.3.2. Procedura dostępu do kanału RACH w trybie FDD 
7.3.3. Procedury dostępu w trybie TDD 
7.4. Rola protokółu RRC w realizacji połączeń 
7.4.1. Zarządzanie połączeniami RRC 
7.4.2. Zarządzanie nośnikami w interfejsie radiowym 
7.5. Zarządzanie obciążeniem interfejsu radiowego 
7.5.1. Organizacja procesu sterowania 
7.5.2. Sterowanie przyjmowaniem zgłoszeń 
7.5.3. Przydział zasobów dla transmisji pakietowych 
7.5.4. Przeciwdziałanie przeciążeniom sieci 
7.6. Realizacja pomiarów przez stacje bazowe i ruchome 
7.6.1. Ogólne zasady przetwarzania wyników pomiarów 
7.6.2. Pomiary wykonywane przez stacje ruchome 
7.6.3. Pomiary wykonywane przez stacje bazowe 
7.6.4. Pomiary w trybie skompresowanym 
7.7. Przenoszenie połączeń 
7.7.1. Wprowadzenie 
7.7.2. Klasyfikacja przeniesień 
7.7.3. Przeniesienie miękkie 
7.7.4. Przeniesienie miękkie pomiędzy sektorami komórki 
7.7.5. Przeniesienie twarde 
7.7.6. Relokacja sterowników SRNC 
7.7.7. Przenoszenie połączeń pomiędzy sieciami GSM i UMTS 
7.8. Regulacja mocy 
7.8.1. Cele i przyczyny regulacji mocy 
7.8.2. Regulacja mocy w pętli otwartej 
7.8.3. Regulacja mocy w pętli zewnętrznej 
7.8.4. Regulacja mocy w pętli zamkniętej 
7.8.5. Regulacja mocy podczas miękkiego przenoszenia połączeń 
7.8.6. Regulacja mocy w trybie TDD 
Literatura 
 
8. SZYBKA TRANSMISJA PAKIETOWA HSPA (HSDPA I HSUPA) 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Możliwości zwiększenia przepływności w interfejsie radiowym 
8.3. Nowe techniki transmisji 
8.4. Transmisja HSDPA 
8.4.1. Dodatkowe kanały transportowe i fizyczne 
8.4.2. Wybrane aspekty transmisyjne 
8.5. Transmisja HSUPA 
8.5.1. Dodatkowe kanały transportowe i fizyczne 
8.5.2. Wybrane aspekty transmisyjne 
8.6. Przypisanie kanałów fizycznych kanałom transportowym z uwzględnieniem transmisji HSPA 
8.7. Architektura sieci 
Literatura 
 
9. WYBRANE PROCEDURY REALIZACJI POŁĄCZEŃ I AKTUALIZACJI INFORMACJI W DOMENIE KOMUTACJI ŁĄCZY 
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Procedury aktualizacji informacji związanej z przemieszczaniem się stacji ruchomej 
9.2.1. Klasyfikacja procedur 
9.2.2. Procedury aktualizacji informacji o położeniu stacji ruchomej 
9.2.3. Procedury dołączania stacji ruchomej do sieci 
9.2.4. Procedury odłączania stacji ruchomej od sieci 
9.2.5. Procedury usuwania danych stacji ruchomej z rejestru VLR 
9.3. Usprawnienia procesu aktualizacji 
9.3.1. Tranzytowy rejestr lokalizacji 
9.3.2. Mechanizm "superdoładowania" 
9.4. Realizacja połączeń w domenie komutacji łączy 
9.4.1. Wprowadzenie 
9.4.2. Połączenia zestawiane z inicjatywy użytkownika sieci komórkowej 
9.4.3. Połączenia zestawiane do abonenta sieci komórkowej 
9.4.4. Zestawianie połączeń multimedialnych wykorzystujących transmisję z komutacją łączy 
9.4.5. Zwalnianie połączeń 
9.4.6. Optymalizacja zestawiania połączeń 
Literatura 
 
10. WYBRANE PROCEDURY REALIZACJI POŁĄCZEŃ I AKTUALIZACJI INFORMACJI W DOMENIE KOMUTACJI PAKIETÓW 
10.1. Wprowadzenie 
10.2. Dołączanie stacji ruchomej do sieci 
10.3. Odłączanie stacji ruchomej od sieci 
10.4. Aktualizacja informacji o położeniu stacji ruchomej po zmianie obszaru rutowania 
10.5. Zarządzanie kontekstami PDP 
Literatura 
 
11. ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE UMTS 
11.1. Zagrożenia 
11.2. Klasyfikacja zabezpieczeń w systemie UMTS 
11.3. Zabezpieczenia dostępu do sieci 
11.3.1. Klasyfikacja zabezpieczeń 
11.3.2. Uwierzytelnianie abonenta i sieci 
11.3.3. Szyfrowanie 
11.3.4. Kontrola integralności danych 
11.3.5. Tymczasowy numer abonenta 
11.3.6. Sprawdzanie terminali 
11.3.7. Inicjalizacja mechanizmów zabezpieczających 
11.3.8. Współdziałanie systemów zabezpieczeń UMTS i GSM 
11.4. Zabezpieczenia sieci szkieletowej 
Literatura 
 
12. ŚRODKI REALIZACJI USŁUG W SYSTEMIE UMTS 
12.1. Wprowadzenie 
12.2. Platforma CAMEL 
12.3. Środowisko programowe karty USIM 
12.4. Środowisko MExE 
12.5. Metody lokalizacji stacji ruchomej 
12.5.1. Cele lokalizacji i problemy związane z wyznaczaniem położenia stacji ruchomej 
12.5.2. Klasyfikacja metod lokalizacji terminala 
12.5.3. Przegląd metod stosowanych w systemach komórkowych 
12.5.4. Porównanie metod lokalizacji terminala 
12.5.5. Metody lokalizacji terminala zdefiniowane w standardzie UMTS 
12.5.6. Wpływ usług lokalizacyjnych na architekturę sieci UMTS 
12.6. Środowisko OSA 
Literatura 
 
13. PODSYSTEM IMS 
13.1. Wprowadzenie 
13.2. Architektura podsystemu 
13.2.1. Architektura funkcjonalna 
13.2.2. Interfejsy i protokóły 
13.3. Realizacja usług 
13.4. Identyfikacja użytkownika 
13.5. Dostęp do usług podsystemu IMS 
13.5.1. Ogólne zasady dostępu do usług 
13.5.2. Procedura lokalizacji serwera P-CSCF 
13.5.3. Rejestracja 
13.6. Realizacja transmisji multimedialnych 
13.6.1. Ogólne zasady realizacji transmisji 
13.6.2. Przykładowy przebieg procedury inicjalizacji sesji 
Literatura 
 
14. POMIARY SYGNAŁÓW I URZĄDZEŃ SIECI RADIOWEJ UMTS 
14.1. Specyfika pomiarów sygnałów i urządzeń radiowych systemu UMTS 
14.2. Badania sygnałów 
14.2.1. Odwzorowania sygnałów 
14.2.2. Miary jakości sygnałów 
14.2.3. Przykładowe zniekształcenia sygnałów 
14.2.4. Pomiary sygnałów w praktyce 
14.3. Pomiary urządzeń radiowych 
14.3.1. Ogólne zasady pomiarów 
14.3.2. Pomiary nadajników 
14.3.3. Pomiary odbiorników 
14.3.4. Przykładowe stanowiska pomiarowe 
Literatura 
 
15. WYBRANE ZAGADNIENIA PLANOWANIA SIECI UMTS 
15.1. Wprowadzenie 
15.2. Specyfika projektowania sieci CDMA 
15.3. Podstawowe zagadnienia planowania sieci radiowej UMTS 
15.3.1. Etapy planowania 
15.3.2. Kanał transmisyjny 
15.3.3. Modelowanie propagacji 
15.3.4. Przykład bilansu łącza w górę 
15.3.5. Przykład bilansu łącza w dół dla kanału CPICH 
Literatura 
 
16. ROZWÓJ SYSTEMU UMTS 
16.1. Wprowadzenie 
16.2. Ewolucja systemu HSPA 
16.3. Sieci GAN/EGAN 
16.4. System LTE 
16.4.1. Geneza systemu 
16.4.2. Architektura SAE/EPS 
16.4.3. Sieć radiowa E-UTRAN 
16.4.4. Procedury związane z warstwą fizyczną 
Literatura 
 
17. ROZWÓJ OTOCZENIA SYSTEMU UMTS 
17.1. Wprowadzenie 
17.2. System komórkowy trzeciej generacji - CDMA2000 
17.3. Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe WLAN 
17.4. Osobiste sieci bezprzewodowe WPAN 
17.5. Sieci WiMAX 
17.6. Systemy kolejnej generacji (4G) 
17.7. Platformy stratosferyczne (HAPs) 
Literatura 
 
DODATKI 
D1. Podstawowe techniki transmisji dwukierunkowej i wielodostępu 
D2. Modulacje z k1uczowaniem fazy (PSK) 
D3. Ograniczenia transmisji w kanale radiowym 
D3.1. Przepustowość kanału transmisyjnego 
D3.2. Zjawiska zachodzące w radiowym kanale transmisyjnym 
D3.3. Konsekwencje transmisji w kanale radiowym 
D4. Podstawowe właściwości sygnałów w łączu radiowym systemu GSM i GSM/GPRS/EDGE 
D5. Podstawowe właściwości sygnałów i systemów CDMA (z bezpośrednimrozpraszaniem kodowym) 
D5.1. Zasada rozpraszania bezpośredniego 
D5.2. Zastosowanie kwadraturowej modulacji fazy QPSK 
D5.3. Zagadnienie pojemności jednokomórkowego systemu z wielodostępem CDMA 
D6. Wykaz protokółów
Literatura 
Indeks


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl